ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τράπεζα της Ελλάδος (νέα πτέρυγα)

Περιοχή: οδός Αμερικής 3
Έτος: 1998-2003
Περιγραφή:
Το νέο κτίριο γραφείων της Τράπεζας της Ελλάδος, που στεγάζει και το Νομισματικό της Μουσείο, οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1998-2003, βάσει σχεδίων του πρωτοποριακού αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τομπάζη. Όπως σημειώνει και ο ίδιος, επιχείρησε να διαρθρώσει "ογκοπλαστικά τη μετάβαση από την υψηλή κλίμακα της Πανεπιστημίου προς αυτή των δύο διώροφων διατηρητέων νεοκλασικών της Σταδίου" (υπονοούνται τα κτίρια επί της οδού Σταδίου 6 και 8).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μουσείο Μπενάκη, Το αόρατο νήμα- Αναδρομική έκθεση έργου του Αλέξανδρου Τομπάζη, Αθήνα, 22.2-14.4.2007.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ