ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Γραφεία εφημερίδας "Εστία"

Περιοχή: οδός Ανθίμου Γαζή 7
Έτος: 1876
Περιγραφή:
Το τριώροφο κτίριο επί της οδού οδός Ανθίμου Γαζή 7, οικοδομήθηκε το έτος 1876. Αποτελεί τυπικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, με βάση, κορμό και στέψη στη συμμετρική πρόσοψη και μαρμάρινο εξώστη στον πρώτο όροφο. Τα ανοίγματα του ισογείου περιβάλλονται από μαρμάρινους πεσσούς με κορινθιακά κιονόκρανα, ενώ από πεσσούς περιστοιχίζονται και τα ανοίγματα των ορόφων. Από την ανέγερσή του και εξής, το κτίριο στεγάζει τα γραφεία και το τυπογραφείο της εφημερίδας "Εστία". Το 2004 εγκρίθηκε μια διαδικασία αποκατάστασής του, βάσει μελέτης του αρχιτέκτονα Μιχάλη Τυλιανάκη (Άδεια Πολεοδομίας Αθηνών 979/04).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αρχείο Πολεοδομίας Αθηνών, φάκελος οικοδομικής αδείας 979/2004.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ