ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου

Περιοχή: λεωφόρος Β. Αμαλίας 42
Έτος: 1931-1937
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία της λεωφόρου Αμαλίας 42 οικοδομήθηκε κατά τη δεκαετία του 1930, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη (1894-1961), απόφοιτου της γαλλικής Ecole des Beaux-Arts, οπαδού ενός εξορθολογισμένου "μοντέρνου" κλασικισμού, με στοιχεία Art Deco. Χαρακτηριστικές οι παραστάδες της εξώπορτας και οι βάσεις των φωτιστικών που μιμούνται τις ραβδώσεις αρχαίου κίονα. Το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί επίσης δείγμα εφαρμογής του "έρκερ" (όγκοι που προεξέχουν έως και 1,40 μ. από το επίπεδο της όψης, βάσει ρύθμισης του 1923· το όριο μειώθηκε νομοθετικά το 1937 στα 40 εκατοστά).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Φιλιππίδης (επιμ.), Σπίτια του '30-Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην προπολεμική Αθήνα, Αθήνα 1998, σ. 158-160.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ