ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ναός Αγίου Αθανασίου

Περιοχή: οδός Αριστοφάνους 32
Έτος: 1601-1638
Περιγραφή:
Το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου, αποκαλούμενο και "Αιγινίτικο Μετόχι", είναι μια μικρή και απλή μονόκλιτη βασιλική, κτισμένη επί Τουρκοκρατίας (οι παλαιότερες αγιογραφίες φέρουν τη χρονολογία 1638) και μαρτυρείται ως μετόχι της Μονής Κοιμήσεως της Αίγινας ("Παναγίας Χρυσολεοντίσσης"). Στεγάζεται από επιμήκη καμάρα, που απολήγει στις γωνίες σε κόγχες, ενώ φέρει στις μακρές πλευρές εσωτερικά τυφλά τόξα. Νεώτερες επισκευές (ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα) έχουν παραμορφώσει τελείως τη δυτική της όψη, ενώ τμήμα του υπόλοιπου ναού βρίσκεται ενσωματωμένο στο προαύλιο συνεργείου.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Αι Παλαιαί Αθήναι, Αθήνα 1922* Α. Συγγόπουλος, "Τα Βυζαντινά και Τουρκικά Μνημεία των Αθηνών", στη σειρά Κ. Κουρουνιώτης & Γ. Α. Σωτηρίου (επιμ.), Ευρετήριον των Μνημείων της Ελλάδος, Αθήνα 1929.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ