ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Μέγαρο Ταμείου Ασφαλίσως Εμπόρων (Στοά Εμπόρων)

Περιοχή: οδός Βουλής 8-10
Έτος: 1949-1953
Περιγραφή:
Το Μέγαρο του Ταμείου Εμπόρων στην οδό Βουλής, οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1949-1953, βάσει σχεδίων των αρχιτεκτόνων Εμμανουήλ Λαζαρίδη (σχεδιαστή του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κ.ά.) και Λεωνίδα Μπόνη (σχεδιαστή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, του Rex κ.ά), αποφοίτων αμφοτέρων της γαλλικής Ecole des Beaux-Arts. Οι "αναχρονιστικοί" ιωνικοί κίονες της πρόσοψης εντάσσονται στην αντίληψη ενός νέου ακαδημαϊσμού με κλασικιστικές αναφορές, που αναβιώνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Β. Κολώνας, Το Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αθήνα 2006.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ