ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Εκλεκτικιστικό τριώροφο κτίριο

Περιοχή: οδός Γ' Σεπτεμβρίου 46 & Μάρνη
Έτος: 1925-1930
Περιγραφή:
Το εκλεκτικιστικό κτίριο στη γωνία των οδών Γ' Σεπτεμβρίου & Μάρνη οικοδομήθηκε περί το 1930, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Χέλμη, απόφοιτου της Ecole Speciale του Παρισιού και εκφραστή στα πρώτα του έργα μιας κομψής Νεομπαρόκ ρυθμολογίας. Το συγκεκριμένο κτίριο, ωστόσο, κινείται περισσότερο προς μια πιο διακοσμητική εκδοχή του εκλεκτικισμού, "ένα είδος άτολμης παραφθοράς" του γερμανικού Jugendstil, όπως παρατηρεί ο Μ. Μπίρης. Εγκαταλελειμένο ερειπώνεται καθημερινά.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Γ. Μπίρης, "Από τον όψιμο Νεοκλασικισμό ως την ανάδυση του μοντερνισμού, 1900-1930", Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000, σ. 15-26.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ